De betaalbaarheid van de tandarts is in tien jaar tijd flink verbeterd en het gemiddelde bedrag dat patiënten uitgeven in de tandartsenpraktijk is gestegen. Dat concludeert Famed uit eigen onderzoek.

“De tandartstarieven in 2016 waren 9% hoger dan tien jaar ervoor, terwijl de inflatie in dezelfde periode ongeveer 17% bedroeg. De kosten van de tandarts afgezet tegen de inflatie zijn in tien jaar tijd dus met 5% gedaald. De betaalbaarheid van de tandarts is daarmee sterk verbeterd”, stelt Famed in de benchmark ‘De mondzorg in cijfers’.

 

 

 

 

 

 

Afname in 2017 en 2018

De betaalbaarheid is in 2015 verbeterd doordat de NZa destijds de maximale tarieven heeft verlaagd. Echter neemt de betaalbaarheid in 2017 en 2018 weer af. In 2017 was de inflatie 1,3%. Voor 2018 wordt een gelijk percentage verwacht. De tandartstarieven stijgen harder; in 2017 met 1,8% en in 2018 met 2,7%. 

 Stijging uitgaven

Waar de regeldruk is toegenomen en dit vanaf medio 2015 ook impact heeft gehad op de inkomsten per patiënt, ziet Famed het gemiddelde bedrag dat patiënten uitgeven in de tandartspraktijk stijgen. In 2017 gaven zij gemiddeld 243,70 euro uit aan tandheelkunde, nog steeds 6,1% lager dan in 2014 maar wel 2,7% hoger dan in 2016. Vergeleken met de tariefsverhoging van de NZa, wordt duidelijk dat de inkomsten per patiënt iets harder stijgen dan de prijzen (2,7% ten opzichte van 1,8%). Daarnaast zag Famed dat patiënten in de afgelopen twee jaar sneller hun rekening betaalden. 

Bron: www.medischondernemen.nl