Over BioComp | Achtergrond & Ambitie

Na een aantal jaren onderzoek, in samenwerking met implantologen, de Technische Universiteit Eindhoven, Philips Medical en de Tandheelkundige Universiteit van Utrecht, werd in 1992 het BioComp implantaatsysteem op de markt gebracht.

Doel was (en is) een doeltreffend en eenvoudig te gebruiken systeem te ontwikkelen;

  • aantrekkelijk voor zowel de ervaren implantoloog en kaakchirurg als de startende tandarts-implantoloog, maar ook toepasbaar voor de tandtechnicus en tandprotheticus;
  • solide, efficiënt en door klinisch en wetenschappelijk onderzoek bewezen veilig, betrouwbaar en gebruik(er)svriendelijk;
  • toepasbaar bij alle indicaties en in alle botkwaliteiten;
  • voor en zo natuurlijk mogelijk resultaat.

Door onze passie en expertise zijn wij uitgegroeid tot een specialist op het gebied van implantologie. En dat wij puur Nederlands zijn is daarbij bijzonder.

Onze missie is het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, verhandelen en het verlenen van nazorg van (tandheelkundige) implantaatsystemen. Hierbij streven we naar een optimale kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten. We zijn een klantgerichte organisatie; we gaan voor tevreden klanten, die datgene dat zij vragen, tijdig en correct ontvangen. Flexibiliteit en optimale ondersteuning staan hierbij centraal.