Is goedkoop uiteindelijk duurkoop? Discussies over kwaliteit en keuzes aangaande kwaliteit zijn van alle tijden. Bewustzijn creëren over de gevolgen van keuzes op de kwaliteit van de mondzorg staat centraal tijdens het door Indent (branchevereniging van producenten in de tandheelkunde) georganiseerde congres ‘De waarde van kwaliteit in de mondzorg’ dat op vrijdag 8 juni a.s. in Zoetermeer gehouden wordt.

Het congres belicht het containerbegrip kwaliteit vanuit diverse invalshoeken. Industrie, ministerie, experts op gebied van veranderende EU regelgeving, sprekers met visie op toekomst en tandheelkundige verenigingen komen aan het woord om hun visie te geven op kwaliteit en mondzorg.

De Nederlandse overheid richt zich op het beheersen van de kosten van zorg. Effectieve middelen daartoe zijn het generiek verklaren van producten en behandelingen. Zijn de stakeholders en beroepsgroep zich voldoende bewust wat de consequenties op lange termijn van hun keuzes zijn? Binnen de tandheelkunde spreekt men al jaren over een neerwaartse spiraal van kwaliteit en verschraling van de Nederlandse mondzorg. Is goedkoop uiteindelijk duurkoop voor zowel de patiënt als de overheid?

Tijdens het congres gaan de sprekers vanuit hun eigen vakgebied dieper in op het kwaliteitsvraagstuk. Onder leiding van dagvoorzitter Rob Barnasconi biedt Indent u de mogelijkheid interactief gedachten uit te wisselen over inzichten en gevolgen van keuzes met betrekking tot de mondzorg.

Uitgangspunt voor deze dag is bewustzijn creëren over de gevolgen van de keuzes op de kwaliteit van de mondzorg. U bent van harte uitgenodigd dit congres bij te wonen.

Aanmelden kan via https://www.indent.nl/8-juni-2018 . Hier vindt u ook meer informatie over het programma en de sprekers.

Met vriendelijke groet,
Teja Godrie